Renowacja istniejących basenów

Technologia RenovAction® to metoda modernizacji istniejących obiektów, w których niecka basenowa wykonana jest w konstrukcji betonowej. Zaletą jest to, iż nie wymaga poważnych prac rozbiórkowych. Proces renowacji może obejmować ściany, podłoże i rynnę przelewową w całości, lub pojedyncze elementy.

System składa się z gotowych prefabrykowanych elementów, wykonanych analogicznie jak w przypadku rozwiązania technologicznego Myrtha Pools dla basenów nowych, a więc paneli ze stali nierdzewnej pokrytych powłoką z twardego PVC.

Koncepcją technologi RenovAction jest montaż elementów w istniejącym basenie. Basen po modernizacji zmniejsza swoje wymiary zaledwie o 2 cm lub w przypadku wersji pływalni sportowych o kilka milimetrów.

Montaż

Do istniejącej konstrukcji ścian basenu mocowane są listwy, które stanowią prowadnice dla stalowych paneli ściennych Myrtha. Prefabrykowana górna rynna przelewowa montowana jest na istniejącej konstrukcji basenu, a następnie łączona z panelami Myrtha. W przypadku zachowania istniejących zainstalowanych w ścianie basenu elementów, jak wloty i wyloty wody, tj. dysze napływowe i spusty wody: denne i rynnowe czy oświetlenie podwodne montuje się kołnierze z systemem uszczelnień. Dno basenu, jak w przypadku technologii basenów nowych, wyłożone jest wzmocnioną membraną, stanowiącą element izolacyjny i wykończeniowy.