Stacje Uzdatniania Wody – Inwestycje przemysłowe

BUDUJEMY STACJE UZDATNIANIA WODY KOMPLEKSOWO: od A do Z

Dział obsługi inwestycji zajmuje się profesjonalną obsługą średnich i dużych inwestycji. Naszymi klientami są podmioty publiczne oraz Klienci prywatni. Specjalizujemy się w uzdatnianiu wód głębinowych, jak również tych przeznaczonych dla konkretnych gałęzi przemysłu.

Nasi Specjaliści wykażą się najlepszą wiedzą techniczną znajdując odpowiednie systemy dla przemysłowych stacji uzdatniania wody, idealnie dostosowane do potrzeb Inwestora. W ciągu ostatnich lat nasza firma zrealizowała wiele projektów stacji uzdatniania wody na terenie Europy oraz Afryki.

W ramach współpracy oferujemy:

1. Opracowanie koncepcji budowlanej i/lub technologicznej dla Stacji Uzdatniania Wody.
2. Przygotowanie rozwiązań technicznych – dobierzemy odpowiednie urządzenia i rozwiązania technologiczne opierając się na doświadczeniu i potrzebach Klienta.
3. Wykonanie dokumentacji projektowej – opracujemy pełną dokumentację projektową z uwzględnieniem wszystkich wymagań technicznych w tym przygotowanie kosztorysu.
4. Dostarczenie urządzeń i materiałów – dostarczymy urządzenia i materiały, które w największym stopniu będą spełniać oczekiwania Inwestora.
5. Wykonanie prac budowlanych i montażowych – zrealizujemy wszystkie prace zgodnie z projektem budowlanym i zaleceniami Inspektora.
6. Wykonanie rozruchu technologicznego – dokonamy kontrolowanego uruchomienia całego ciągu technologicznego w celu sprawdzenia poprawności działania wszystkich urządzeń oraz doboru właściwych parametrów roboczych. Elementem rozruchu jest szczegółowe szkolenie Pracowników Obsługi Zamawiającego.

Rozwiązania dla procesów uzdatniania wody, które możemy Państwu zaproponować, to:

– Odżelazianie;
– Odmanganianie;
– Zmiękczanie;
– Filtracja mechaniczna;
– Filtracja na węglu aktywnym;
– Demineralizacja wody:
— systemy odwróconej osmozy;
— demineralizacja chemiczna;
— dystrybutory wody pitnej.

W swojej ofercie posiadamy również liczne pompy głębinowe i zestawy hydroforowe do podnoszenia ciśnienia wody na sieci.