Serwis

Aqua Interkis Sp. z o.o. Sp. K. zajmuję się również profesjonalnym serwisowaniem urządzeń do filtracji oraz dużych przemysłowych stacji uzdatniania wody. Zapewniamy komleksowy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wszystkich oferowanych przez nas urządzeń na terenie całego kraju i Europy.

Specyfikacja usług, wykonywanych przez nasz serwis:

  • uruchomienie stacji uzdatniania wody (kompleksowy rozruch, przekazanie stacji użytkownikowi protokołem odbiorczym, doradztwo w zakresie uzdatniania wody);
  • naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne;
  • przeglądy urządzeń;
  • instalacje urządzeń – montaż stacji uzdatniania wody do nowych i dopasowanie do istniejących instalacji wodnych;
  • modernizacja instalacji pracujących nieefektywnie;
  • czyszczenie układów wodnych;
  • doradztwo techniczne;
  • badania wody w zakresie fizykochemicznym: Fe, Mn, pH, CaCO;
  • Badania mikrobiologiczne zlecamy laboratorium partnerskiemu.

Cykliczne serwisowanie urządzeń do uzdatniania wody znacznie wpływa na prawidłową i długotrwałą eksploatację systemów. Patrząc w przyszłość znacznie ograniczy to wydatki na dodatkowe naprawy.