Realizacje

Inwestycja: Dostawa i wykonanie technologii uzdatniania wody na potrzeby basenu reningowego w Akademii Rybołówstwa w Republice Angoli Zakres prac: Wykonanie instalacji technologii uzdatniania wody na potrzeby basenu treningowego o wymiarach 25m x 50m x 3,5m, w tym układ filtracji, podnoszenia ciśnienia, dozowania chemii basenowej. Wykonanie ujęcia wody na potrzeby kompleksu Akademii: dwie pompy głębinowe o wydajności 40m3 wraz z
obudowami studziennymi, układ filtracji mechanicznej. Wykonanie przepompowni wody o wydajności 40m3/h na potrzeby całej Akademii, awaryjny układ pompowania wody p-poż. Układ dezynfekcji wody składający się z dwóch chloratorów oraz lampy UV sparowane z pracą całego układu. Układ automatyki sterujący pracą całego systemu dostarczania wody na otrzeby akademii z ujęcia wody.
Data realizacji: 2013 – 2016r.
Wartość kontraktu: 3 078 700 zł

« 1 z 2 »

Inwestycja: Remont stacji uzdatniania wody w Ludwinowie, gmina Cyców Zakres prac: Wymiana złoża filtracyjnego, wymiana uszkodzonej i przestarzałej armatury manualnej na nowoczesne przepustnice z napędem elektrycznym, wymiana uszkodzonych elementów rurociągów oraz armatury odcinającej i pomiarowej, pełna automatyzacja obiektu wraz z systemem wizualizacji do siedziby Zamawiającego.
Data realizacji: 2016
Wartość kontraktu: 78 806 zł


Inwestycja: Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wielgolas Duchnowski w Gminie Halinów Zakres prac: Układ technologii o wydajności 50m3/h: dwie pompy głębinowe wraz z obudową studzienną, Aerator z poduszką powietrzną DN 1600, układ filtracji 4 x DN 2100, zestaw pompowy o wydajności 120m3/h, lampa sterylizująca UV, układ automatyki SUW wraz z pełną wizualizacją do siedziby Zamawiającego, remont budynku, zbiornik żelbetowy V=344 m3, sieci i obiekty ziemne.
Data realizacji: 2014 / 2015
Wartość kontraktu: 1 817 444 zł